top of page

 

Zorunlu Trafik Sigortası

 

 

Zorunlu trafik sigortası, karayollarında bulunan motorlu her türlü aracın, yasalar gereği yaptırması gereken bir sigortadır.Trafik sigortası bulunmayan araçlar trafikten çekilir ki bu da pek çok masraf ve uğraş demektir.

 

Zorunlu trafik sigortasındaki temel amaç, üçüncü kişilere verilen zararları karşılamaktır. Zorunlu trafik sigortası teminatları, Karayolu Trafik Kanunu hükümleri dahilinde ve belli limitler çevresinde belirlenir. Bu haliyle de kasko sigortalarından farklıdır. Trafik sigortaları kişilerin kendi hasar ve masraflarını değil, karşı tarafın hasar ve masraflarını telafi etmek için vardır.

 

Zorunlu Trafik Sigortası Teminat Kapsamı

Trafik sigortasında genel teminatlar:

- Yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene, kontrol, hastane, klinik veya diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer masraflar;

 

Trafik sigortasını karşılaştırarak 2 dakikada almak ister misiniz?

Hemen başvur   

 

- Sigortalı aracın başkalarının ölümüne sebep olması durumunda ölümden dolayı maddi destekten yoksun kalan mirasçıların zararları ve ölenin cenaze masrafları;

 

- Aracın işletilmesi sırasında başkalarının malına veya aracına verdiği maddi zararlardır.

 

Ayrıca meydana gelen bir kaza sonucu sigortalıya dava açılması halinde, dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik sigortası poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yok ve buna rağmen yine de açılan bir dava varsa, trafik sigortası bu dava masraflarını da kapsamaktadır.

 

Trafik Sigortası Yaptırırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

 

Öncelikli olarak poliçenizde aracınız ve kullanım şekli ile ilgili bilgilerin doğruluğunu kontrol etmenizi öneririz. Düzeltilmesi gereken bilgiler varsa mutlaka sigortacınızla iletişime geçip, düzeltilmesini sağlamalısınız. Poliçe teminatlarından ve teminat miktarlarından tam olarak yararlanabilmek için, trafik poliçenizin başlangıç ve bitiş tarihlerine dikkat ediniz. Poliçenizi yenilemekte gecikmeyiniz.

 

 

bottom of page